Algemene boekingsvoorwaardenAlgemene tariefsbepalingen voor het camping gedeelte

I Algemeen en boekingsvoorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van toepassing voor het huren van een campingplaats op Domaine LE CLOS DES CAPITELLES. Op het park zijn caravans, tenten en motorhomes toegestaan.

II Boekingen

Alle boekingsverzoeken moeten worden ingediend door mensen die juridisch bekwaam zijn. Op het moment van reserveren moet de contractant (u) zijn achternaam, voornaam en geboortedatum opgeven, evenals die van zijn medecontractanten. Andere personen dan degene die werden vermeld op het moment van reserveren, zijn niet toegestaan op de camping. Boekingsverzoeken kunnen online, per e-mail, telefonisch of per post worden gedaan. Uw boeking wordt van kracht na ontvangst van het ingevulde en ondertekende boekingsformulier en een aanbetaling. Als uw reservering niet binnen 8 dagen is bevestigd, wordt deze geannuleerd. Zodra de aanbetaling is afgeschreven, wordt u ter bevestiging van de reservering daarvan een document gestuurd. De aanbetaling bestaat uit 25% van het totale boekingsbedrag. Het resterende bedrag dient 30 dagen voor aankomst te worden betaald. Als de betaling niet binnen deze tijd is ontvangen behouden we ons het recht voor om de reservering te annuleren. In dit geval wordt de vooruitbetaling niet terugbetaald. Als de reservering minder dan 30 dagen voor aankomst wordt gemaakt, moet het totale bedrag worden betaald op het moment van reserveren. Een bevestiging van de betaling zal per e-mail worden verzonden en moet bij aankomst worden getoond

III Betalingswijzen

De geaccepteerde betaalmiddelen zijn de Franse cheques (vakantie, post of bank), postwissels, creditcards (Creditcard, Visa, Mastercard), overschrijvingen of contanten. De betalingen via overschrijvingen, creditcards (Creditcard, Visa, Mastercard), postwissels of cheques zijn de enige die op het moment van reserveren zijn geaccepteerd.

IV Tarieven

De tarieven die in onze brochure en op onze website worden vermeld, zijn uitgedrukt in euro's, inclusief BTW. Deze tarieven zijn geldig voor het lopende seizoen, met uitzondering van wijzigingen die niet in aanmerking worden genomen. De prijzen zijn inclusief de verhuur van de locatie, toegang tot de faciliteiten van het domein, het zwembad, sauna, fitnessruimte, een bijbehorende parkeerplaats. Tarieven zijn exclusief de borg voor de beveiligde toegangsbadge, toeristenbelasting, beddengoed, handdoeken, verhuur van koelkasten.

V Verblijfsduur

In juli en augustus worden reserveringen voor een minimum van 2 nachten gemaakt. Als plaatsen beschikbaar zijn bij aankomst, kunnen deze 's nachts worden gehuurd. In het geval van verlenging van het verblijf, wordt deze toegekend in de nacht in geval van beschikbaarheid.

VI Huisdieren

Huisdieren worden geaccepteerd onder voorbehoud van acceptatie door het management. Bij het boeken moeten actuele vaccinatiecertificaten worden meegezonden. Vergeet niet om alle informatie over uw dieren op te nemen tijdens het boeken. Dank u.

VII Aankomst en vertrek

In elk seizoen zijn de aankomsten van 14.30 tot uiterlijk 18.00 uur en vertrekken tussen 8.00 en 12.00 uur. De kampeerders worden begeleid naar de plaats die voor hen was gereserveerd, wordt de plaatsindeling bepaald in aanwezigheid van beide partijen. Bij aankomst moet een borg van €50,- voor de beveiligde toegangsbadge worden betaald in de vorm van een cheque, contant of een afdruk van de creditcard, met dien verstande dat die niet zal worden geïnd en dat dit bedrag zal worden geretourneerd tegen levering van de toegangsbadge in werkende staat. Elke vertraging met betrekking tot uw aankomst, ook al is het maar mogelijk, moet worden gemeld. Een vertraging wordt getolereerd, de huur wordt gehandhaafd, tot de dag na de datum van aankomst (uiterlijk 16.00 uur 's middags). Na deze periode wordt de reservering beschouwd als geannuleerd door de klant, waarbij deze de al gedane betalingen overlaat aan het domein. De klant heeft op geen enkele manier toegang tot het domein. Wat de oorzaak ook is, vroegtijdig vertrek leidt niet tot terugbetaling.

VIII Annuleren

Elke annulering van de reservering dient schriftelijk te gebeuren en per aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de Clos des Capitelles te worden toegezonden, waarbij de ontvangst van deze brief het bewijs van annulering is. Bij het ontbreken van een abonnement op een annuleringsverzekering en de presentatie van een opvolger die het domein zal kunnen goedkeuren of niet, en zonder afbreuk te doen aan zijn recht op compensatie, zal het domein zijn vergoeding behouden:

- in geval van annulering eerder dan drie (3) maanden voor de startdatum van de huur, 50% van de aanbetaling
- bij annulering tussen drie (3) maanden en 30 dagen voor de startdatum van de huur, het volledige bedrag van de aanbetaling
- in geval van annulering binnen de laatste dertig dagen, alle betaalde bedragen.

IX Verzekering en aansprakelijkheid

De contractant (u) dient ervoor te zorgen dat hij een toereikende verzekering heeft, inclusief schade, diefstal, brand, schade veroorzaakt door water evenals de civiele aansprakelijkheid. Het domein kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van het vergeten van een persoonlijk effect binnen het domein, in geval van force majeur, een toevallige gebeurtenis of een oorzaak van buitenaf. In geval dat zich een gebeurtenis voordoet schadelijk voor de huurder door het domein of zijn direct gerelateerden, zal de verantwoordelijkheid van deze laatste worden beperkt ongeacht de aard of het aantal van de schades van de huurder tot de hoeveelheid schade en rente, gelimiteerd tot het tarief van het verblijf betaald door de genoemde huurder.

X Regels en voorschriften

Elke huurder is verplicht om de regels van het domein te respecteren die bij de ingang zijn gepost en die hem bij zijn aankomst worden gegeven.

XI Bevoegde rechtbank

In geval van dispuut is de bevoegde rechtbank degene die verband houdt met de activiteit van het domein.


Algemene tariefsbepalingen voor de huur van stacaravans of chalets:

I Algemeen en boekingsvoorwaarden

Deze voorwaarden regelen de verhuur van een stacaravan of een chalet in het domein Le Clos de Capitelles.

II Boekingen

Alle boekingsverzoeken moeten worden ingediend door mensen die juridisch bekwaam zijn. Op het moment van reserveren moet de contractant (u) zijn achternaam, voornaam en geboortedatum opgeven, evenals die van zijn medecontractanten. Andere personen dan degene die werden vermeld op het moment van reserveren, zijn niet toegestaan op de camping. Boekingsverzoeken kunnen online, per e-mail, telefonisch of per post worden gedaan. Uw boeking wordt van kracht na ontvangst van het ingevulde en ondertekende boekingsformulier en een aanbetaling. Als uw reservering niet binnen 8 dagen is bevestigd, wordt deze geannuleerd. Zodra de aanbetaling is afgeschreven, wordt u ter bevestiging van de reservering daarvan een document gestuurd. De aanbetaling bestaat uit 25% van het totale boekingsbedrag. Het resterende bedrag dient 30 dagen voor aankomst te worden betaald. Als de betaling niet binnen deze tijd is ontvangen behouden we ons het recht voor om de reservering te annuleren. In dit geval wordt de vooruitbetaling niet terugbetaald. Als de reservering minder dan 30 dagen voor aankomst wordt gemaakt, moet het totale bedrag worden betaald op het moment van reserveren. Een bevestiging van de betaling zal per e-mail worden verzonden en moet bij aankomst worden getoond.

III Betalingswijzen

De geaccepteerde betaalmiddelen zijn de Franse cheques (vakantie, post of bank), postwissels, creditcards (Creditcard, Visa, Mastercard), overschrijvingen of contanten. De betalingen via overschrijvingen, creditcards (Creditcard, Visa, Mastercard), postwissels of cheques zijn de enige die op het moment van reserveren zijn geaccepteerd.

IV Tarieven

De prijzen die in onze brochure en onze website worden vermeld, zijn uitgedrukt in euro's, inclusief BTW. Deze prijzen zijn geldig voor het lopende seizoen, met uitzondering van wijzigingen die niet in aanmerking worden genomen. Tarieven zijn inclusief de huur van het chalet of de stacaravan (exclusief lakens die kunnen worden gehuurd als ze eerder zijn gereserveerd), toegang tot alle infrastructuur van het veld (zwembad, sauna, sportruimte), bijbehorende parkeerplaats inclusief water en elektriciteitsverbruik. De tarieven zijn exclusief de borgsommen met betrekking tot de huurelementen, het schoonmaak werk, de beveiligde toegangsbadge, de toeristenbelasting, de huur van een kinderstoel, de huur van een babybedje, de huur van lakens en linnen toilet.

V Verblijfsduur

In juli en augustus worden de huuraccommodaties voor stacaravans en chalets aangeboden voor een minimale duur van 7 nachten. Buiten juli en augustus worden de huurverblijven aangeboden voor minimaal 2 nachten. Behalve de uitzondering die door het management wordt toegestaan, kan er geen huur voor één nacht worden verleend. In geval van een uitzondering wordt de extra nacht in rekening gebracht en gefactureerd tegen het tarief van de nacht die van toepassing is op het moment van de beslissing om het verblijf te verlengen.

VI Toegankelijkheid

Stacaravans en chalets zijn niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers, omdat stacaravans en chalets eigendom zijn van particulieren.

VII Huisdieren

Huisdieren worden geaccepteerd onder voorbehoud van acceptatie door het management. Bij het boeken moeten actuele vaccinatiecertificaten worden meegezonden. Vergeet niet om alle informatie over uw dieren op te nemen tijdens het boeken. Dank u.

VIII Aankomst en vertrek

In elk seizoen zijn de aankomsten tussen 16.00 en 18.00 uur, en vertrek tussen 8.00 en 10.00 uur. Bij aankomst geven wij u de lijst van de aanwezige apparatuur in de stacaravan, die door u moet worden gecontroleerd. Elk ontbrekend element of elke verslechtering moet binnen een uur na aankomst worden gemeld bij de receptie. Bij uw aankomst moeten de volgende aanbetalingen worden voldaan in de vorm van contanten, cheques een afdruk van de creditcard, met dien verstande dat die niet zal worden geïnd en: - €50,- voor de beveiligde toegangsbadge; - €500,- voor de huurelementen van de stacaravan of chalet; - €300,- voor dieren die aanwezig zijn in de stacaravan of chalet; - €200,- voor het schoonmaken bij vertrek. De verschillende waarborgsommen worden binnen een termijn van 5 weken na uw vertrek per post aan u geretourneerd, na aftrek van de bedragen die zijn afgetrokken voor: eventuele schade veroorzaakt tijdens uw huur, de staat van netheid van de stacaravan of chalet, de vervanging van het vermiste of beschadigde objecten, een defect of niet geretourneerd toegangspasje.

Er wordt op gewezen dat genoemde voorschotten het domein Le Clos des Capitelles niet beletten om extra bedragen te vragen, met name met het oog op het herstel van geleden schade. Elke vertraging met betrekking tot uw aankomst, zelfs als deze slechts een eventualiteit betreft, moet worden gemeld. Een vertraging wordt getolereerd, de huur wordt gehandhaafd, tot de dag na de datum van aankomst (uiterlijk 16.00 uur 's middags). Na deze periode wordt de reservering beschouwd als geannuleerd door de klant, waarbij deze de al gedane betalingen overlaat aan het domein. De klant heeft op geen enkele manier toegang tot het domein. Wat de oorzaak ook is, vroegtijdig vertrek leidt niet tot terugbetaling.

IX Annuleren

Elke annulering van de reservering dient schriftelijk te gebeuren en per aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de Clos des Capitelles te worden toegezonden, waarbij de ontvangst van deze brief het bewijs van annulering is. Bij het ontbreken van een abonnement op een annuleringsverzekering en de presentatie van een opvolger die het domein zal kunnen goedkeuren of niet, en zonder afbreuk te doen aan zijn recht op compensatie, zal het domein zijn vergoeding behouden:

- in geval van annulering eerder dan drie (3) maanden voor de startdatum van de huur, 50% van de aanbetaling
- bij annulering tussen drie (3) maanden en 30 dagen voor de startdatum van de huur, het volledige bedrag van de aanbetaling
- in geval van annulering binnen de laatste dertig dagen, alle betaalde bedragen.

X Verzekering en aansprakelijkheid

De contractant (u) dient ervoor te zorgen dat hij een toereikende verzekering heeft, inclusief schade, diefstal, brand, schade veroorzaakt door water evenals de civiele aansprakelijkheid. Het domein kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van het vergeten van een persoonlijk effect binnen het domein, in geval van force majeur, een toevallige gebeurtenis of een oorzaak van buitenaf. In geval dat zich een gebeurtenis voordoet schadelijk voor de huurder door het domein of zijn direct gerelateerden, zal de verantwoordelijkheid van deze laatste worden beperkt ongeacht de aard of het aantal van de schades van de huurder tot de hoeveelheid schade en rente, gelimiteerd tot het tarief van het verblijf betaald door de genoemde huurder. Er kan geen garantie worden gegeven met betrekking tot de individualisering van de gereserveerde verhuring.

XI Regels en voorschriften

Elke huurder is verplicht om de regels van het domein te respecteren die bij de ingang zijn gepost en die hem bij zijn aankomst worden gegeven.

XII Bevoegde rechtbank

In geval van dispuut is de bevoegde rechtbank degene die verband houdt met de activiteit van het domein.


Neem contact met ons op:

photo Elisabeth Angéras
Je gastvrouw: Elisabeth Angéras

Domaine Le Clos des Capitelles
Les Lacs
30430 Saint Privat de Champclos
Klik op het icon voor onze locatielogo google map

+33(0)4 66 60 24 57
contact@campingcdc.com

Lokaliseer ons: